MENU
Aula_close Layer 1

Indskoling 0.-3.klasse

Sporene er lodrette og hver spor består 4 klasser fra 0.  til 3.klasse. Klasserne er samlet omkring et fælles køkken og et fællesrum, hvor lærere og GFOen medarbejder arbejder sammen om at skabe en sammenhængende skoledage, hvor læring og trivsels går hånd i hånd.

Hver fredag har 1.-3.klasse projektdage, hvor børnene har mulighed for at fordybe sig over hele skoledagen og tage en kreativ og innovativ tilgang til fagene.

I indskolingen afholder vi i samarbejde med GFOen Halloween, Fastelavn, Markedsdag.

Månedens fokus

Vi er i indskolingen opmærksomme på at her dannes elevernes fundament for den videre skolegang og vi arbejder ud fra Dyssegårdsskolen etiske kompas med et tæt fokus på elevernes alsidige udvikling og at alle børnene skal opleve at være en del af et fællesskab.

Vi er en indskoling som består af 320 livlige og nysgerrige elever som i dagligdagen er fordelt på 3 hjemområder i dagligdagen kaldet A-sporet, B-sporet og C-sporet.