MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsen

Information om skolebestyrelsen

 

Skolebestyrelse pr. 1. aug. 2018 

Formand:

Marianne Bugge

Næstformand:

Sara Nørholm

Forældrerepræsentanter:

Anette Everberg

 

Anette F. Andersen

 

Anne D. Iversen

 

Casper Hempel

 

Kamille Thoregaard

Suppleant:

Anders Rona Duer

Medarbejderrepræsentanter:

Lene Dalby

 

Signe Tofft

Klasserepræsentanter:

Arnold 9A

 

Emma 9C

Skoleleder:

Lene Hjorth

Viceskoleleder:

Michel Couraud Møller

Indskolingsleder:

Annika Marie Bohn Lorenzen

GFO og FC Leder:

Dinah Rosenberg Peetz

 

Skolebestyrelsen udøver deres virksomhed på 4 måder – de udarbejder principper, godkender, afgiver høringssvar/udtalelser og fører tilsyn.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed herunder fx:

 • Undervisningens organisering
 • Skoledagens længde
 • Understøttende undervisning
 • Holddannelse
 • Udbud af valgfag
 • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
 • Samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet - Herunder principper for anvendelsen af læringsplaner
 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
 • Skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet med lokalsamfundet, herunder foreningslivet
 • Etiske regler for IT anvendelse
 • Mobbestrategi
 • Skolebestyrelsen fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt.
 • Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening

 

Skolebestyrelsen godkender:

 • Skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen.
 • Undervisningsmidler

 

Høringssvar og udtalelser

 • Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til direktøren for Børn, Unge og Fritid, vedrørende ansættelse af ledere, lærere og pædagoger. Ansættelse af skoleleder sker i dialog mellem bestyrelsen og direktøren.
 • Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til skolens leder og kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens virksomhed.
 • Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen foreligger den.
 • Skolebestyrelsen udarbejder forslag til Børne- og Skoleudvalget om skolens læseplaner og afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat

 

Tilsyn

 • Skolebestyrelsen skal føre tilsyn med skolens virksomhed.
 • Skolebestyrelsen skal føre tilsyn med, om den kommunalt udarbejdede handleplan, som følge af resultatrapporten, følges.
 • Skolebestyrelsen skal føre tilsyn med, at deres egen handleplan, som følge af undervisningsmiljøvurderingen, følges.

 

Dokumenter
Bestyrelse 2019.pdf Shape Created with Sketch.
Referat af SB den 1.10.19_0.pdf Shape Created with Sketch.
Referat af SB 12.12.19.pdf Shape Created with Sketch.