MENU
Aula_close Layer 1

Forældresamarbejde

Forskning viser, at fællesskab og relationer er helt afgørende for børns læring

Skolens forventninger til jer som forældre:

  • at I interesserer jer for børnenes skolegang og hjælper med til, at børnene møder forberedte.
  • at I deltager aktivt i møder og arrangementer på skolen i hele barnets skoleforløb.
  • at I løbende holder jer orienteret i information fra skolen, f. eks nyhedsbreve og ugeplaner m.m.
  • at I er loyale over for skolen og klassens fællesskab og henvender jer direkte til personalet ved uklarheder og kritik.
  • at I altid taler positivt om klassens elever foran egne børn.

 

Fordi forældrenes positive attitude over for skolen og klassens øvrige elever og forældre giver barnet den tryghed og tillid til skolen, som er en væsentlig forudsætning for barnets udvikling og læring.

 

Skolens forventninger til jeres barn, som I støtter op om:

  • at jeres barn møder til tiden.
  • at jeres barn møder udhvilet, har spist morgenmad og har madpakke med.
  • at jeres barn tager aktivt del i hverdagen.
  • at jeres barn medvirker til at skabe trivsel blandt kammeraterne.

 

Bl.a. fordi en god start på dagen giver overskud og dermed udbytte af undervisningen.

 

Dokumenter
Principper for skolehjemsamarbejdet.pdf Shape Created with Sketch.
Forældre som aktive medspillere.pdf Shape Created with Sketch.
Trivsels spilleregler til forældre.pdf Shape Created with Sketch.