MENU
Aula_close Layer 1

Fritidsordning 0.-3.klasse

Velkommen til Dyssegårdens GFO
 

Dyssegårdsskolens GFO er en integreret del af skolen, og vi arbejder derfor ud fra det fælles læringsgrundlag for Dyssegårdsskolen.

Ud over vores arbejde i GFO om eftermiddagen, har alle GFO’ens medarbejder et tæt samarbejde med skolens øvrige personale og indgår i faste klasseteams i indskolingen. Vi bliver dermed det naturlige bindeled mellem undervisning og fritidstilbud, hvilket sikrer en sammenhængende skoledag for det enkelte barn.

Det betyder i praksis, at:

 • Vi har fokus på det enkelte barn
 • Vi vægter ordentlighed og fællesskabet
 • Vi har en anerkendende tilgang til børnene, dvs. at de bliver set, hørt og taget alvorligt
 • Vi tilbyder forskellige aktiviteter for børnene
 • Vi lader børnene være med til at påvirke GFO’ens dagligdag
 • Vi tilrettelægger dagen, så børnene får en stabil og rolig hverdag
 • Vi udfordrer børnenes fin- og grovmotorisk
 • Vi skaber en positiv stemning ved at tale pænt til - og om - hinanden
 • Vi har fokus på, at børnene respekterer hinanden, på tværs af alder, klasse og køn
 • Vi understøtter børnenes spontane, selvskabte aktiviteter og prioriterer fri leg højt
 • Vi støtter børnene i konflikthåndtering og øver dem i selv at løse konflikter
 • Vi giver børnene mulighed for at tilegne sig kundskaber og afprøve færdigheder såvel personligt som socialt.
 • Vi opfordrer og motiverer børnene til at deltage i forskellige aktiviteter

 

Eftermiddagen:

Vi er en GFO, der prioriterer idræts- og bevægelsesaktiviteter. Hver dag, hele året rundt, har børnene mulighed for at få sved på panden, være sammen med deres kammerater, få pulsen op og styrket motorikken ude og inde. Vi benytter os af skole gymnastiksal og multihal i det omfang, det kan lade sig gøre.

Ydermere har 2. Klasses børnene svømning i Kildeskovshallen, som en ekstra obligatorisk idrætsundervisning. Den ekstra undervisning varetages af GFOens medarbejdere.  

Værksteder: Hver eftermiddag åbner vores værksteder: grovværksted, IPad-værksted (om onsdagen), KREA-finmotoriskeværksteder og LEGO-rum.

Eftermiddagsmad – i daglig tale kaldet ”Hygge”

Hver eftermiddag bliver børnene tilbudt et let sundt måltid, som kan veksle mellem rugbrød, frugt, grøntsagsbuffet, boller med mere.

Vi har 2 gange om ugen åben i DYSSE-cafe’en, som serverer Hygge på tværs af sporene.

Tabulex - Elektronisk ind- og udkrydsning

Hver dag, når børnene kommer i GFO’en eller går hjem, krydser de sig ind/ud på Tabulexskærmene. Det er også særdeles vigtigt, at børnene også siger farvel til den krydsansvarlige medarbejder.

I skal som forældre logge ind på TABULEX via hjemmesiden www.sfoweb.dk. Første gang skal I bruge nemID, hvis I ikke har oprettet et uni-login.

Husk at tjekke jeres barns stamkort.

Sygdom/aftaler/fravær:

Hvis jeres barn ikke kommer i GFO på grund af sygdom, andet fravær, eller der er ændringer i de faste aftaler i GFOen, skal I give besked i Tabulex. Pædagogerne følger ALTID aftalerne på TABULEX i GFO’en. Beskeder sendt senest 14.00 vil blive læst sammen dag.

Forældreintra:

Det meste af vores GFO/hjem-kontakt foregår via Aula og Tabulex.

Hvis I vil give særlige beskeder og informationer vedrørende jeres barn, kan I sende besked på Aula til barnets klasseteam eller til GFO’en via Tabulex.

Legeaftaler;

Vi opfordrer til, at der laves legeaftaler på forhånd, og at de registreres i Tabulex. Hvis der laves legeaftaler i GFO’en skal mindst en af forældrene være til stede. 

Telefonsamtaler:

Vi henstiller til, at I kun ringer i særlige tilfælde, da telefonsamtaler tager pædagogernes tid fra børnene.

Børnene må foretage opringninger fra vores telefon eller fra egen mobiltelefon efter aftale med en voksen.  

Garderobe:

”Når man starter i skole og GFO, skal man selv holde orden i sine ting”

Hvert barn har sit eget skab og/eller en knage, hvor barnet sammen med jer forældre holder orden.

Skole/GFOen er ikke ansvarlig for medbragt legetøj, telefoner med mere. Så husk navn og klasse på ting og tøj, så finder de forsvundne ting ofte tilbage til rette ejermand

Praktisk info:

Vi garanterer en plads i GFO’en for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klassetrin. GFO’en er en fritidsordning med kontrolleret fremmøde, en del af indskolingen og med til at sikre helhed i barnets dag.

GFO'ens formål er, i samarbejde med skolen at understøtte det enkelte barns alsidige personlige udvikling og tilbyde pædagogiske aktiviteter til børnene. Dagligdagen i GFO’en er en blanding af voksenstyrede pædagogiske aktiviteter, leg og samvær med kammeraterne.

Indmeldelse

Indmeldelse i GFO finder sted i forbindelse med indskrivning til skolen. Indmeldelse kan ske til den 1. eller den 16. i hver måned.

Udmeldelse

Fristen for udmeldelse er en måned til den 15. eller den 30. i hver måned. Udmeldelse sker ved brug af følgende udmeldelsesblanket.

Takster

Aktuelle takster kan du se her. Der er søskendetilskud til fritidsklub i 4. og 5. klasse og mulighed for at søge fripladstilskud.

Åbningstider

Morgenåbningstid for GFO’en fra kl. 7.15 til 8.00. Vi åbner igen kl. 13:30 og lukker alle dage kl. 17.00.

Når børnene er i skole, har GFO’en lukket.
 
I sommerferien har GFO’en åbent hele dagen fra 7.15 -17.00

Dog undtaget uge 29. (Der er i denne uge, mulighed for pasning i en af Gentofte Kommunes andre GFO’er. Kontakt Rådhuset for øvrige informationer, tlf. 39 98 00 00.)

Traditioner i GFOen:

 • Halloween
 • Lucia
 • Fastelavn
 • 2. klasses koloni
 • 3. klasses fest
 • Markedsdag
 • Vilde Vulkaner

 

Lukkedage i GFOen:

Jul/Nytår: 23.12.2019 27.12.2019; 28.12.2019, 31.12.2019, 01.01.2020, 02.01.2020

Kr. Himmelfart: 30.05.2019-31.05.2019

Grundlovsdag: 05.06.2019

Sommerferie:
GFOen er lukket uge 29