MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsplejen

Sundhedsplejerske:

Tinne Thomsen

Mobil tlf:  29287893

Mail: tt@gentofte.dk

Træffes på skolen tirsdag og torsdag

Åben konsultation:

1. tirsdag og 3. tirsdag i måneden åben konsultation, hvor elever, forældre og lærer kan henvende sig i tidsrummet 14.00 - 15.30.

Information vedr. Skolesundhedsplejens tilbud i skolen:

Samtaler og undersøgelser:

- 0. klasse Indskolingsundersøgelse, forældrene deltager

- 2. klasse Sundhedssamtale og screening

- 5. klasse Sundhedssamtale og screening

- 8. klasse Udskolingsundersøgelse

Sundhedspædagogiske aktiviteter:

- 4., 5.eller 6.klasse Undervisning i pubertet

- 7. klasse Rygning i samarbejde med Kræftens bekæmpelse

- 8. klasse Seksualundervisning på Kulturskolen, Hellerup.

Tidlige tværgåede teams (Sundhedsteam)

Sundhedsplejersken deltager i Sundhedsteamet på Dyssegårdsskolen.