MENU
Aula_close Layer 1

Elevrådet

Elevråd
 

I hver klasse vælges to klasserepræsentanter til elevrådet. Repræsentanterne deltager i de fastlagte møder sammen med de andre elever i det elevråd, som klassen er repræsenteret i. Repræsentanterne trænes i at samle input op i egen klasse og så fremføre klassens synspunkter til de enkelte elevrådsmøder.

Til hvert elevråd er knyttet en kontaktlærer, som hjælper eleverne med at lave dagsordener. Kontaktlæreren fungerer også som tovholder på selve mødet. Kontaktlærerne har i løbet at året en række møder med skoleledelsen, således at der er fælles afsæt for de temaer, der arbejdes med i løbet af skoleåret.

Der deltager to elevrepræsentanter i skolebestyrelsen. De har samme opgave som klasserepræsentanterne, nemlig at fremføre elevernes synspunkter i forhold til skolebestyrelsen.