MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling 7.-9. klasse

Udskolingen på Dyssegårdsskolen

 

FAGLIGHED OG TRIVSEL – HÅND I HÅND

I udskolingen på Dyssegårdsskolen er faglighed og trivsel to sider af samme sag. Det samspil er gennemgående for alle vores aktiviteter. Vi arbejder til stadighed på at sammensætte læringsforløb målrettet fremtidens muligheder og udfordringer. 
 
Eget hus til egen årgang Skolen tilbyder hver årgang eget hus. Her er fællesskaber, hvor lærere og elever sammen skaber ånden, kulturen og trivslen. Det skaber tryghed og tillid og lysten til at turde – og dét skaber god læring. På Dyssegårdsskolen bliver den enkelte ung set og styrket. 
 
Læring og alsidighed Synlig læring er en tydelig del af hverdagen, og vi ser det, som det bærende element i de aktiviteter vi har – såvel den daglige undervisning som de særlige indsatsområder, vi bryder skoleåret op med. Blandt andet har Dyssegårdsskolen indført hyppige feedbacksamtaler mellem elev og kontaktlærer. Det er blot et af de elementer, der skaber den læring og trivsel, eleverne oplever hver dag på skolen. 
 
Vi lægger vægt på alsidighed. De, der er fagligt stærke skal udfordres. De, der har faglige udfordringer skal støttes og løftes. Det oplever eleverne dagligt, henover udskolingen. 
 
Traditioner og dannelse Hos os er almen- og digital dannelse en integreret del af dagen, og vi har fokus på at passe på hinanden og samtidig have udsyn. Undervisningen er primært bygget op omkring lærerteams, der på tværs af fag og kompetencer tilrettelægger motiverende undervisning i de enkelte forløb. 
 
Traditioner er en vigtig del af et ungt menneskes liv og opfattelse af sig selv og omverden. Skolens fødselsdag, lejrskole og hytteture er alle med til at definere et godt skoleliv. Skolefodbold, aktiviteter i multihallen og eksterne undervisere fra bl.a. foreningslivet skaber ligeledes en spændende og afvekslende hverdag. Alle aktiviteter på tværs af det faglige, det kreative og det traditionsbundne skaber de dannede og uddannede unge mennesker, som gør eleverne klar til en ungdomsuddannelse. 

 

Fra Hollywood til Hellerup, fra JJ Thompson til Tesla og fra Bredgade til Berlin! 
Her er nogle af de elementer, vi arbejder med i udskolingen: 
 

  • Otto Filmfestival.
  • TESLA for Viderekomne - Naturfagsprojekt for særligt interesserede. 
  • Politiker for en dag.
  • Historiske byvandringer.
  • Skolerejse til Berlin med forudgående forløb og efterarbejde, hvor samfundsfag og historie går op i en højere enhed.
  • Helt nyt kemi- og fysiklokale giver højt naturvidenskabeligt fokus.
  • Musical – Ambitiøst og enestående forløb på tværs af årgange.
  • ILP – International Learning Partnership - Skoleudviklingsprojekt - Besøge skoler i England, for 4-5 ansøgende elever.
  • Skolefodbold - Dyssegårdsskolen har en tradition for at stille op i Ekstra Bladets Skolefodboldturnering.

 

Dokumenter