MENU
Aula_close Layer 1

Fakta om skolen

Fakta om "Dyssen"

Dyssegårdsskolen, som vi i daglig tale kalder ”Dyssen”, blev indviet i 1932. Udefra, ser skolen næsten ud som da den stod færdig. Klassisk, med den store hovedindgang i midten af hovedbygningen og de 2 gymnastiksale på hver sin side. Men skolen har igennem tiden gennemgået renovering og ombygninger, så den i dag fremstår moderne og lys med topmoderne faciliteter til gode for vores elever og personale.

Skolen er en 3-sporet grundskole hvor ca. 80 medarbejdere og knap 730 elever har deres daglige gang. Eleverne er fordelt i 30 klasser fra 0.-9. klassetrin med ca. 25 elever i hver klasse.

GFOen for 0.-3. klasse er en sammenhængende del af skolen og holder til i skolen lokaler når dagens undervisning er slut. De større elever fra 4. klasse går i FC vognfjederen, som ligger i kort afstand fra skolen.

 

Læring på Dyssen

Med Gentofte Kommunes skolevision Læring Uden Grænser ønsker vi i et nært samarbejde med forældre at skabe de bedste rammer, sådan at vores børn og unge ”lærer uden grænser” - hvor de kan udnytte og udvikle deres ressourcer og potentialer optimalt, og hvor vi indretter skolen, så den til enhver tid fremmer vores børn og unges læring.

Skolens fysiske rammer indrettet med gode muligheder for en fleksibel og differentieret tilrettelagt undervisning, hvor lærere og pædagoger blandt andet tager hensyn til børnenes forskellige måder at lære på. På skolen er der løbende fokus på at udvikle medarbejdernes handlekompetence i planlægningen af undervisningsdifferentiering, og samtidig sikrer vi, at der er rum til videndeling om de pædagogiske processer i hele organisationen. Det er vigtigt, at der er plads til, at børnene i løbet af en skoledag kan veksle imellem at arbejde selvstændigt, i store og små grupper eller med fælles aktiviteter for alle. Endelig skal der være plads og muligheder for, at eleverne kan være aktive og eksperimenterende.

I skolens Pædagogiske Lærings Center (PLC) har vi særligt fokus på at pirre børnenes nysgerrighed og have en eksperimenterende tilgang til læring. Vi arbejder for, at PLC til stadighed har et innovativt læringsmiljø, og udviklingen af PLC er et særligt fokusområde for skolen. Ledelsen af PLC herunder skolebibliotekarerne ligger hos skolelederen, således at det pædagogiske ansvar og den pædagogiske udvikling hænger sammen. På Dyssegårdsskolen er skolebiblioteket og folkebiblioteket slået sammen til et kombibibliotek, hvor vi samarbejder, koordinerer og planlægger fælles forløb og løbende opgaver, samt sikrer, at PLC og Kombibiblioteket er i fortsat udvikling. Vi får mange besøg af personer fra både folke- og skolebiblioteker, der ønsker at høre om vores udfordringer, succeser og sammenhængskraft.

I dagligdagen prioriterer vi, at børnene får mulighed for alsidige bevægelsesmæssige oplevelser. Sammen med vores idrætshal er vores kunststofbane med til at danne gode rammer for idræt og bevægelse i både skole og fritidsordning (GFO). Vores GFO er kendetegnet ved at være en idræts-GFO med fokus på sund levevis, hvor børnene hver dag kan vælge blandt forskellige fysiske aktiviteter. Sund levevis indbefatter også sund og varieret kost. Vi ser en sammenhæng mellem sund kost og koncentration, læring og trivsel - derfor er der også stort fokus på den mad, som børnene får i GFO’en. Ved nyansættelser lægger GFO’en vægt på, at medarbejderne også har lyst til og kompetencer inden for børns sundhed og bevægelse.

På Dyssegårdsskolen arbejder vi med at fremhæve de gode historier i en anerkendende og værdsættende tilgang til hinanden. Dette afspejler sig i det gode samarbejde mellem alle skolens medarbejdere. De udsagn, som lærerne bl.a. fremhæver, er et stærkt kollegialt og socialt fællesskab med et læringsmiljø, hvor faglighed prioriteres, og hvor der er plads til nye tiltag og idéer.