MENU
Aula_close Layer 1

Indskrivning

Indskrivning ved skoleskift

Du kan søge optagelse på Dyssegårdsskolen forudsat, at elevtallet giver mulighed for det.

Hvis du er tilflytter til kommunen, skal antallet af elever på årgangen være under 25 i gennemsnit på klassetrinnet. Hvis du ønsker at skifte skole eller bor i en anden kommune, skal antallet af elever på årgangen være under 23 i gennemsnit på klassetrinnet.

Hvis vi har plads kontaktes skolen på tlf.: 3998 5550 og der aftales et møde mellem forældre og ledelse.

Opdateringer af skolens elevtal har et interval på 24 timer.

Indskrivning til børnehaveklasse

Alle børn, der fylder 6 år i kalenderåret, skal ifølge Folkeskoleloven starte i skole til august. Hvis dit barn ikke skal starte i skole, skal der søges om udsættelse.

Der bliver i starten af december udsendt en folder til alle forældre i Gentofte Kommune, med børn der fylder 6 år i kommende kalenderår. Folderen sendes til forældremyndighedshaveren via digital post.

Barnet indskrives digitalt fra primo december til medio januar.