MENU
Aula_close Layer 1

Fritagelse for undervisning

Anmodning om fritagelse for skolegang ud over 3 dage

Fritagelse for skolegang ud over 3 dage skal gives af skolens kontor, mens frihed mellem 1 og 3 dage gives af klasselæreren.

Skolen skal gøre opmærksom på, at der ikke kan forventes supplerende materialer, undervisning eller speciel planlægning af klasseundervisningen i forbindelse med barnets fritagelse.

Nedenstående dokument skal udfyldes og afleveres på kontoret i enten digital eller fysisk form. Hvis kontoraflevering ikke er mulig afleveres anmodningen til klasselæreren.

Dokumenter